Šedá série 1914

Marienbad. Blick auf Kursaal und Neubad. Die beide Objekte sind im Stile der italienischen Spätrenaissance nach der Rekonstruktionen (Neubad 1892-1896, Kursaal 1900). Die gelungene Werke des erstklassigen Marienbader Architekts Josef Schaffer (1862-1938). Neubad hat nach Norden gerichtete Hauptfront von 112 Metern und beide Seitenfronten von je 48 Metern.

Mariánské Lázně. Pohled na kursál a Nové lázně. Oba objekty jsou ve stylu italské pozdní
renesance po rekonsrukcích (Nové lázně 1892-1896, kurásl 1900). Velmi zdařilá díla prvotřídního mariánskolázeňského architekta Josefa SCHAFFERA (1862-1938). Nové lázně mají na sever mířící hlavní frontu dlouhou 112 metrů a obě postranní fronty dlouhé 48 metrů.

Marienbad. Neubad. Das Neubad, die wichtigste Marienbader Badeeinrichtung, wurde im Jahre 1827 - noch nach der Absicht des Abtes Rietenbergers - aufgebaut und später dreimal umgebaut und vergrößert (1841, 1867, letztenmal 1892-1896). Vorn steht das Denkmal "Begegnung zwei Monarchen", d.h. des englischen Königs Edward VII. und österreichisches Kaisers Franz Josef I.

Mariánské Lázně. Nové lázně. Nové lázně, nejvýznamnější lázeňaské zařízení Mariánských Lázní, byly postaveny ještě dle záměru opata Reitenbergera. Byly třikrát přestavěny a rozšířeny (1841-1867, naposled 1892-1896). Vpředu stojí pomník "Setkání dvou monarchů", připomínající anglického krále Edwarda VII. a rakouského císaře Freantiěška Josefa I.

Marienbad. Centralbad. Auch diese Kurdominante ist das Werk des Architekts Josef Schaffer nach der Baurekonstruktion um 1892. Das Centrabad steht auf dem Platz der ersten Badeeinrichtung in Marienbad. Das war Altes Badehaus aus dem Jahre 1808. Der Parkrasen vorn ist noch einfach, ohne Blumenrabatten.

Mariánské Lázně. Centrální lázně. Také tato lázeňská dominanta je dílem architekta Josefa Schaffera po stavební přestavbě kol 1892. Centrální lázně stojí na místě prvního lázeňského zařízení v Mariánských Lázních - Starých lázní z roku 1808. Parkový trávník vpředu je ještě prostý bez květinové výzdoby.

Marienbad. Ambrosiusbrunnen. Der schlanke gezierte gotische Pavillon des Ambrosisbrunnens wurde im Jahre 1826 erbaut. Auf der Ansichtskarte sieht man die damalige Mode der großen Damenhuten und die Abdeckung des Pavillons von eine Hälfte gegen den Luftzug. Alter Pavillon wurde im Jahre 1924 weggerissen und dann geraume Zeit im Zentralbadhof verlagert.

Mariánské Lázně. Ambrožův pramen. Štíhlý zdobený gotický pavilon Ambrožova pramene byl postaven v roce 1826. Na pohlednici vidíme tehdejší módu velkých dámských klobouků i zakrytí pavilonu z poloviny před povětřím. Starý pavilon byl odstraněn v roce 1924 a potom zůstal drahný čas uložen na dvoře Centrálních lázní.

Marienbad. Kirchenplatz - Blick vom Osten. Hinter der Parkanlage mit ziemlich vielen Bäumen läuft die Reihe der Häusern (vom links): Belvedere, Stadt Paris, Stadt Hannover (ursprünglich 1818-1890 Sächsisches Haus), Wiener Haus, Goldene Krone, Goethe-Haus (Goldene Traube).

Mariánské Lázně. Kostelní náměstí - pohled z východu. Za parkem s poměrně mnoha stromy běží řada domů (zleva): Belvedere, Město Paříž, Město Hannover (původně Saský dům - 1818-1890), Vídeňský dům, Zlatá koruna, Goethův dům (Zlatý hrozen).

Marienbad. Kirchenplatz-Blick vom Westen. Die beschauliche Platz mit Häuser (vom links) Grünes Kreuz, Weimar, Schwarzer Adler, Stern; dann Karlsbader Gasse und Häuser König von Bayern, Haus Frankl (ursprünglich Kaiser von Oesterreich; dieses wurde im J.1990 demoliert).

Mariánské Lázně. Kostelní náměstí - pohled ze západu. Poklidné náměstí s domy (zleva) Zelený kříž (Split), Weimar (Kavkaz), Černý orel (Jitřenka), Hvězda; dále Karlovarská ulička a domy Král bavorský (dnes Skalník), dům Frankl (původně Císař Rakouský, 1990 byl demolován).

Marienbad. Blick auf Kaiser- und Jägerstrasse. Der Heidler-Obelisk aus Sandstein, 6,3 Meter hoch, wurde im Jahre 1858 erbaut und von den "grati Poloni" - den polnischen Kurgäste - ihren beliebten Arzt gewidmet. Neben lateinischer ist hier deutscher Begleitaufschrift "Dem hochverdiente Dr.Carl Josef Heidler, Edlen von Heilborn, die dankbaren Poloni 1858."
Hinter des Parks stehen Häuser auf der Kaiserstrasse und ganz dahinten am Horizont sind vom links: die Schule-Nord, Haus Metropol, dann sieht man dunkles Dach der englischer Kirche und einige Häuser auf der Jägerstrasse: Borussia (ursprünglich Kaffeebaum), Stadt Frankfurt, Hotel Habermann (ursprünglich Annaberg), Hotel Wagner (ursprünglich Stadt Warschau), Schlüsselburg.

Mariánské Lázně. Pohled na Císařskou třídu a Mysliveckou ulici. Heidlerův obelisk z pískovce, 6,3 metrů vysoký, byl postaven v roce 1858 a věnován od "grati Poloni" - od polských lázeňských hostů jejich oblíbenému lékaři. Vedle latinského je zde německý doprovodný nápis: "Vysoce zasloužilému doktoru Karlu Josefu Heidlerovi, šlechtici z Heilborn, vděční Poláci 1858."
Za parkem stojí domy na Císařské třídě a docela vzadu na horizontu jsou zleva škola Sever, dům Metropol, tmavá střecha anglikánského kostela a několik domů na Myslivecké ulici: Borussia (dnes Whitehaven), Stadt Frankfurt (Romania), Hotel Habermann (Kossuth), Hotel Wagner (Suvorov), Schlüsselberg (Bulgaria).

Marienbad. Kaiserstrasse 1. Vom links sind Häuser: die Ecke des Hotels Rauscher (ursprünglich Kaiserhof), Schloss Miramare, Schloss Heilborn, damals nur zweistöckiges Haus Nizza, Hotel Fürstenhof und am Rande Englischer Hof. Vorn fährt locale Tramway mit Reklame Kalodont.

Mariánské Lázně. Císařská třída 1. Zleva jsou domy: roh hotelu Rauscher (původně Kaiserhof, čp.140 - Excelsior), zámek Miramare (čp.121 - Excelsior), zámek Heilborn (dům Rubritius, čp.122), dosud jen dvoupatrová Nizza, hotel Fürstenhof (dnes Bohemia) a na okraji Anglický dvůr. Vpředu projíždí tramvaj s reklamou Kalodontu.

Marienbad. Kaiserstrasse 2. Vom links sind Häuser Marienbader Mühle, noch zweistöckige, Trianon, Kronprinz Rudolf -Stiftung (nach 1920 Weisses Kreuz), Synagoge, Villa Frank (ursprünglich Stefanie), an der Ecke Villa Hahn. Obenauf vom links: das ausgedehnte Petzoldts Hotel Casino, Haus Brunhilde, Russische Kirche, Schule-Nord.

Mariánské Lázně. Císařská třída 2. Zleva jsou domy Mariánskolázeňský mlýn (Cristal), ještě jako dvoupatrový, Nadace korunního prince Rudolfa (Mars), synagoga, villa Frank (původně Štefanie, 1945 Leninův dům, čp.159), na rohu vila Hahn (1945 Svatopluk, čp.143). Nahoře zleva rozlehlý Petzoldův hotel Casino, dům Brunhilda (1945 Šárka), ruský kostel, škola Sever.

Marienbad. Katholische Kirche. Die promenierte Kurgäste mit Mänteln und Regenschirmen. Trotz kaltes Wetter ein reges Treiben bei dem Ferdinandsbrunnen (Karolinenbrunnen).

Mariánské Lázně. Katolický kostel. Promenující lázeňští hosté s kabáty a deštníky. Přes studené počasí čilý ruch u Ferdinandova (Karolinina) pramene.

Marienbad. Bellevue - Blick von der Kaiserstrasse. Café Bellevue, Schloss Miramonte und andere Villas im Bellevue-Viertel. Die reizende sonnige Wiesen im Auschabachtal.

Mariánské Lázně. Bellevue - pohled z Císařské třídy. Kavárna Bellevue. Zámek Miramonte a další vily ve čtvrti Bellevue. Přívětivé sluneční louky v údolí potoka Úžy.

Marienbad. Kreuzbrunnen-Kolonnade 1. Die Kurgäste am Anfang 20.Jahrhunderts.

Mariánské Lázně. Kolonáda Křížového pramene 1. Lázeňští hosté z počátku 20.století.

Marienbad. Kreuzbrunnen-Kolonnade 2. Die Kurgäste am Anfang 20.Jahrhunderts vor dem eisernen Musik-Pavillon.

Mariánské Lázně. Kolonáda Křížového pramene 2. Lázeňští hosté z počátku 20.století před železným hudebním pavilonem.