Karikatury

Marienbad - Herren Toiletten. Die Herren winden sich vor besetzten Toiletten und die Versen:
"Das sieht hier wie ein TANGO aus! //
Warum dieser schnelle Lauf? Ist großes denn am //
Tag passiert oder ist der Cour´s gestiegen - dass sie sich krümmen //
vor Vergnügen ?? - - - - Ó nein mein Freund, da irrst //
Du sehr - Dir BRUNNEN-KUR die wirkt gar schwer !!!"

Mariánské Lázně - Pánské toalety. Pánové se kroutí před obsazenými toaletami s verši, které osvětlují jejich divoký tanec tango jako působení pitné kúry.

Marienbad - Damen Toiletten. Die Damen winden sich vor besetzten Toiletten und die Versen:
"Führ´a die Damen den Tango auf ? //
Warum diese schnelle Lauf ? //
Dieses Krümmen, Schieben, Winden ?? --- //
-- Freund, das will ich Dir verkünden: //
"Die Brunnenkur hier jederzeit //
Die wird "rapid" bei jeder Maid !!!"

Mariánské Lázně - Dámské toalety. Dámy se kroutí před obsazenými toaletami s verši, které osvětlují jejich křepčení v rytmu tanga jako působení pitné kúry.

Gruss aus Marienbad aus der Kolonnade. Die Kurgäste eilen zum Kreuzbrunnen mit ihren Nachtgeschirre. (Hinten aber irrtümlich die Karlsbader Kolonnade!)

Pozdrav z Mariánských Lázní z kolonády. Lázeňští hosté spěchají ke Křížovému pramenu se svými nočníky. (Vzadu však mylně karlovarská kolonáda !!!)

Gruss aus Marienbad in der Sonnenhitzen. Der Dicke am 25 Kilometer und die Versen:
"In aller Früh schon Wasser saufen, //
Dann schleunigst nach der Klause laufen
Und in der ersten Sonnenhitzen //
So fünfzig Kilometer schwitzen //
Um mit alten diesen Dingen //
Pro Tag ein Kilo wegzubringen, //
So geht es hier in einen Tour //
Das ist Marienbader Kur!"

Pozdrav z Mariánských Lázní ve slunečním vedru. Tlusťoch na 25 kilometru a verše připomínající, že denně je nutno za slunečního žáru napotit 50 km a se tak 1 kilogramu - to je ta pravá mariánskolázeňská kúra.

Ansichtskarte vom 1900

Ausflug in Marienbad. Die Schwiegermutter mit zwei Helfer richtet in derFahrrichtung Marienbad zur Kontrolle. (Hinten aber irrtümlich die Karlsbader Kolonnade!)

Výlet do Mariánských Lázní. Tchýně s dvěma pomocníky jede na kole do lázní na kontrolu. Český text: "Srdečný pozdrav z Mariánských Lázní Ant.Jiřina." (Vzadu však mylně karlovarská kolonáda !!!)

Ansichtskarte vom 1900. Ganz ähnliche Karte wie KARIKATUR-05.

Ausflug in Marienbad. Die Schwiegermutter mit zwei Helfer fährt in den Kurort zur Kontrolle. (Hinten ist die Säulenhalle des Marienbader Kreuzbrunnens.)

Výlet do Mariánských Lázní. Tchýně s dvěma pomocníky jede na kole do lázní na kontrolu. (Vzadu je sloupová hala mariánskolázeňského Křížového pramene.)

Gruß aus Marienbad. Eine gesunde Familie. Dickleibiger Vati mit Zigarro und Stock, korpulente Mutti mit dem Kniefer und Schirm, rundlicher Sohn und nur Dackel schmaler.

Pozdrav z Mariánských Lázní. Zdravá rodina. Tlustý otec s cigárem a hůlkou, korpulentní matka s cvikrem a deštníkem, baculatý synek a pouze jezevčík hubený.

Gruß aus Marienbad. Trinken und Entleerung. Ein täglicher Lauf vom Brunnen zum Toilette.

Pozdrav z Mariánských Lázní. Pití a vyprázdňování. Denní běh od pramene k toaletě.
Gruss aus Marienbad. Neuigkeit - Leibstuhlmotor. Die Frau fährt auf dem Kleinwagen mit dem sehr aussergewöhnlichen Antrieb.

Mariánské Lázně. Novinka - pokojový záchod jako motor. Paní jede na vozíčku, poháněném značně neobvyklým pohonem.

Gruss aus Marienbad. Der Dicke nach der Kur. Er schriebt in Versen:
"Alles ist nun kleiner worden
Bauch und Brust das ist ja fein.
Bloß die Nas ist groß geblieben
Und auch leider krumm die Bein!"

Pozdrav z Mariánských Lázní. Tlusťoch po kúře. Píše ve verších, že mu je už všechno malé, břicho i prsa jsou fajn, pouze nos zůstal velký a bohužel také křivé nohy.

Marienbad. In der Mitte der Kurgesellschaft auf der Kreuzbrunnen-Kolonnade. Das Kurpaar in der Mitte der Hüte und Regenschirme nach der Mode im Jahre 1909.

Mariánské Lázně. Ve společnosti na kolonádě Křížového pramene. Lázeňský pár uprostřed klobouků a deštníků podle módy v roce 1909.

Gruss aus Marienbad. Die Schnute. Die Versen:
"Schauen darfst du, du darfst schauen
In die Augen holder Frauen
liebevoll und freundschaftlich,
Aber weiter als mit Blicken
gehen heimlich Händedrücken etc.
Schnuteken das darfst du nicht!"

Pozdrav z Mariánských Lázní. Pusa. Ve verších se připomíná: Smíš dívat do očí půvabných žen, láskyplně i přátelsky, ale dále než pohledy jdou skryté stisky rukou etcet. Pusinkovat to tedy nesmíš!"

Extra-Coupé Für Marienbader Kurgäste. Der Eisenbahnwagen hat die Tragfähigkeit 40 Mann = 6 Pferde = 2 Marienbader Kurgäste. Unter dem Coupé verbildlichet ein Anblick über Villa Luginsland zum Café Egerländer.

Speciální kupé pro mariánskolázeňské lázeňské hosty. Železniční vagón má nosnost 40 mužů = 6 koní = 2 mariánskolázeňští hosté. Pod kupém je vyobrazen pohled před vilu Luginsland ke kavárně Egerländer.

Gruss aus Marienbad. Trinket nur Kreuzbrunnen. Leider die Toiletten sind immer besetzt.

Pozdrav z Mariánských Lázní. Pijte jen Křížový pramen. Bohužel toalety jsou stále obsazeny.
Marienbad den 27.6.1899

Gruss aus Marienbad. Der Gänsemarsch der Gäste auf der Kolonnade. "Mutter und ich senden Ihnen und allen beste Grüße. Ihr B.M."

Pozdrav z Mariánských Lázní. Husí pochod hostů na kolonádě. S pozdravy od B.M.
Gruss aus Karlsbad. Die Schlange der Gäste mit zwei Hunden. Hinten ist Karlsbader Kolonnade. Siehe Karikatur-17!

Pozdrav z Karlových Varů. Fronta hostů se dvěma psy. Vzadu je karlovarská kolonáda. Viz karikatura-17!
Gruss aus Marienbad. Die Schlange der Gäste mit zwei Hunden. Das gleiche Ansichtskarte (wie Karikatur-16), aber aus Marienbad. Die Karte sendet Karl Linhardt.

Pozdrav z Mariánských Lázní. Fronta hostů se dvěma psy. Stejná pohlednice (jako Karikatura-16), ale z Mariánských Lázní.. Lístek posílá Karl Linhardt.
Marienbad 16.7.1896.

Gruss aus Marienbad. Die Schlange der Gäste bei der Kolonnade. Hinten ist Marienbader Kolonnade. Siehe Karikatur-19!

Pozdrav z Mariánských Lázní. Fronta hostů u kolonády. Vzadu je mariánskolázeňská kolonáda. Viz karikatura-19!

Karlsbad 1898.

Gruss aus Karlsbad. Die Schlange der Gäste. Hinten ist Karlsbader Kolonnade. Das gleiche Ansichtskarte wie Karikatur-18, aber aus Karlsbad.

Pozdrav z Karlových Varů. Fronta hostů. Vzadu je karlovarská kolonáda. Stejná pohlednice jako karikatura-18, ale z Karlových Varů.

Ankunft in Marienbad. Die Ankunft des Gästs mit der Kutsche und Begrüßung von der Dienerschaft mit der Abtragung der Gepäckstücke.

Příjezd do Mariánských Lázní. Příjezd hostův kočárem a vítání služebnictvem s odnosem kufrů.
Abfahrt in Marienbad. Der Kurgast rechnet dieRechnung nach und die Hoteldienerschaft streckt bei der Erwartung des Trinkgeldes vor.

Odjezd z Mariánských Lázní. Host kontroluje účet a hotelové služebnictvo nastavuje ruce v očekávání spropitného.
Gruss aus Marienbad. Drei Phasen der Kur. (Brunnen - Toiletten - Gasthaus)

Pozdrav z Mariánských Lázní. Tři fáze léčení. (Pramen - toalety - hostinec)
Marienbad. Kurgäste aus Galizien. Der Dreier der Käuze mit den Kelche.

Mariánské Lázně. Lázeňští hosté z Haliče. Trojka podivínů s kalíšky.

Marienbad den 20.6.1890

Gruss aus Marienbad. Die lebhafte Debatte unter drei Juden. Naturaufnahme - Originale in Marienbad. Die Ansichtskarte mit 5 Unterschriften war vor kurzem auf der Ausstellung in USA.

Pozdrav z Mariánských Lázní. Živá debata trojky Židů. Podivíni v Mariánských Lázních. Pohlednice s pěti podpisy byla před nedávnem na výstavě v USA.

Marienbad. Die Dame in der Wanne mit Moor. Die Badefrau begießt und wäscht unsere Dame. Der Gruß von Villa Sonneck.

Mariánské Lázně. Dáma ve vaně s rašelinou. Lázeňská polévá a umývá naši dámu. Pozdrav z vily Sonneck.

Marienbad. Das Moor hat seine Schuldigkeit getan. Die Dickleibige hat das Moor aus der Wanne herausgedrückt.
Mariánské Lázně. Zavinila to rašelina. Korpulentní vytlačila rašelinu z vany.
Moorbad und Hinausklettern aus der Wanne. Bestimmtes Mißvergnügen...

Rašelinná lázeň a vylézání z vany. Určitá nespokojenost...
Schluß des Moorbads. Der Übergang zum angenehmer Bad...

Závěr rašelinné lázně. Přechod do příjemnější lázně...

Kunstanstalt Karl Schwidernoch, Wien, Pillersdorfgasse 4.

Gruss aus Marienbad, Böhmen. Moorbad. Vier Bilder des Moorbads und tschechische Schreiben und Küsse von der Mutter Emilie.

Pozdrav z Mariánských Lázní, Čechy. Slatinná koupel. 4 obrázky slatinné procedury s česky psaným pohledem, zakončeným "Líbá Vás Vaše matka Emilie."