Charles F. Flower aj.

Raphael Tuck & Sons, Hoflieferanten S.Maj.des Königs und Ihrer Maj. der Königin von England, "OILETTE" - Serie Marienbad No.699

Marienbad. Neue Colonnade. Diese großartig angelegte und prächtig durchgeführte, an den Kreuzbrunnen anschließende neue Colonnade wurde in den Jahren 1888/89 vom Stifte Tepl, dem alle Heilquellen Marienbads gehören, erbaut. Vor den neuen Colonnade ist der Musikpavillon für Morgen- und Abendkonzerte ersichtlich. Hier konzentriert sich das Kurleben Marienbads bei den Klängen der vorzüglichen Kurkapelle.

Mariánské Lázně. Promenáda. Tato velkolepá nádherná kolonáda, na kterou navazuje sloupová hala Křížového pramene, byla postavena v letech v letech 1888/89 tepelským klášterem, kterému patří všechny léčivé prameny Mariánských Lázní. Jak patrno, před novou kolonádou stojí železný hudební pavilon pro ranní a večerní koncerty. Zde se koncentruje lázeňský život Mariánských Lázní za zvuků znamenité lázeňské kapely.

Raphael Tuck & Sons, Hoflieferanten S.Maj.des Königs und Ihrer Maj. der Königin von England, "OILETTE" - Serie Marienbad No.699. Verlag E.A.Götz, Marienbad.

Marienbad. Blick auf Neubad. Dieser großartiges, allen modernen Anforderungen entsprechende Badeetablissement wurde in den Jahren 1893/96 vom Stifte Tepl erbaut. Dieses mit architektonischer Pracht geschmückte Gebäude ist im Stile italienischer Hochrenaissance ausgeführt, hat eine Lange von 112 M und zwei Seitenfronten von je 48 M. Vor demselben breitet sich der von zahlreichen Spazierwegen durchzogene Park aus.

Mariánské Lázně. Silnice k Novým lázním. Nové lázně, tento velkolepý, všem moderním požadavkům odpovídající lázeňský etablissement byl postaven v letech 1893/96 tepelským klášterem. Vzniklý komplex vyzdobený s architektonické okázalosti vznikll ve stylu italské novorenesance, má délku 112 merů a dvě postranní křídla po 48 metrech délky. Před Novými lázněmi se rozbíhají četné vycházkové cesty, protínající park. Vlevo vpředu je (později zaniklý) historický solitér. Nové lázně byxly založeny roku 1827 a přestavěny v letech 1868 a naposledy 1893-96.
Odesláno dne 18.VII.1920 - český text "Rucelíbám Váš Vojta."

Raphael Tuck & Sons, Hoflieferanten S.Maj.des Königs und Ihrer Maj. der Königin von England, "OILETTE" - Serie Marienbad No.699.

Marienbad . Kreuzbrunnen. Die im Jahre 1818 aufgebaute prächtige Säulenhalle wölbt sich über den Kreuzbrunnen. Hier steht auch Dr.Johann Josef Nehr-Denkmal aus dem Jahre 1857. Vorn in der Mitte vis-á-vis dem historischen Haus Goldene Kugel steht der in früheren Zeiten berühmter Engerlbrunnen. (Der hintere Turm der Neue Colonnade aus den Jahren 1888/89 auf dem Bild wurde im Jahre 1913 beseitigt.)

Mariánské Lázně. Křížový pramen. Sloupová hala, postavená roku 1818, překlenuje Křížový pramen. V ní stojí Nehrova busta z roku 1857. Naproti před domem Zlatá koule stojí kdysi, v dávných časech proslulá kašna s andělíčkem. (Zadní masivní věž nové kolonády z let 1888/89 na obrázku byla odstraněna roku 1913.)

Raphael Tuck & Sons, Hoflieferanten S.Maj.des Königs und Ihrer Maj. der Königin von England, "OILETTE" - Serie Marienbad No.699.

Marienbad. Ferdinandsbrunnen (Karolinenbrunnen). Derselbe befindet sich am südlichen Ende der Colonnade vis-á-vis der katholischen Kirche. Der Ferdinandsbrunnen entspringt im Süden Marienbads etwa 20 Minuten vor der Stadt entfernt und wird durch ein aufgestelltes Pumpwerk mittelst Röhren hierher geleitet. Allmorgendlich findet hier Kurkonzert statt.

Mariánské Lázně. Kolonáda Karolinina pramene. Nachází se na jižním konci promenády pod katolickým kostelem. V minulosti sem byl veden potrubím s čerpacím zařízením Ferdinandův pramen, který vyvěrá 20 minut odtud (později, od roku 1912, i Rudolfův pramen). Každé ráno se zde koná lázeňský koncert.

Raphael Tuck & Sons, Hoflieferanten S.Maj.des Königs und Ihrer Maj. der Königin von England, "OILETTE" - Serie Marienbad No.699.

Marienbad. Franz-Josef-Platz. In der Mitte desselben erhebt sich das in edlem einfachen Stile gehaltene Halbmayr´s Haus, ein vornehmes Privat-Logirhaus, welches sich im Besitze des Stiftes Tepl befindet. Weiter ist die evangelische Kirche mit dem anstoßenden Friedrich-Wilhelm-Stiftungshause sichtbar. Hinten stehen ein nächstes Halbmayr´s Hotel Maxhof, Skalnik´s Haus Flora und hinternach ehemaliges Nehr´s Haus Lorbeer Kranz. In der Mitte des Parks der alte Brunnen.

Mariánské Lázně. Náměstí Františka Josefa. Náměstí dominuje třípatrový dům Halbmayr´s Haus se střešní balustrádou, který je v majetku kláštera Teplá. Zcela vlevo je evangelický kostel z roku 1857 s přilehlým dvoupatrovým domem nadace pruského krále Fridricha Viléma (sloužil jako evangelická fara) s masivní věží, za ním stojí další Halbmayrův hotel Maxhof, Skalníkova Flora a zcela vzadu někdejší druhý Nehrův dům Vavřínový věnec. Uprostřed parku stará kašna.

Raphael Tuck & Sons, Hoflieferanten S.Maj.des Königs und Ihrer Maj. der Königin von England, "OILETTE" - Serie Marienbad No.699.

Marienbad. Kirchenplatz. Hier dominiert die römisch-katholische Kirche vom Jahre 1848. Hinten stehen Hotel Weimar, rechts das Haus Schwarzer Adler und ganz rechts Hotel Stern daneben. Vorn ist der Pavilon des Ferdinandsbrunnens (Karolinenbrunnen) mit zwei Säulenfliegel.
 
Mariánské Lázně. Kostelní náměstí. Celému náměstí dominuje římskokatolický kostel z roku 1848. Vzadu stojí hotel Weimar, vpravo dům Černý Orel, vedle hotel Hvězda. Vpředu je pavilón Ferdinandova (Karolinina) pramene se dvěma sloupovými křídly.

Raphael Tuck & Sons, Hoflieferanten S.Maj.des Königs und Ihrer Maj. der Königin von England, "OILETTE" - Serie Marienbad No.700.

Marienbad. Café Rübezahl. Dieses großartige Etablissement ist eine Sehenwürdigkeit Marienbads, vom Centrum des Stadt in 15 Minuten erreichbar. Von her aus genießt man eine reizende Aussicht nach Marienbad und seinem Gebirgs-Panorama. Die Hofmitte schmückt die Baumgestaltung des Parkarchitekt Swen Swensson mit der Skulptur Rübezahl. Vorn sind ehemalige (schon verschwundene) Spezialit§ten - rote Korbhocker für Kurgäste. Architekt des Objektes war Arnold Heymann aus Wien aus dem Jahre 1901.

Mariánské Lázně. Kavárna Krakonoš. Tento velkolepý etablissement je pozoruhodnost Mariánských Lázní, dosažitelná z centra města za 15 minut. Odtud je rozkošný výhled na Mariánské Lázně a na panorama okolních pohoří. Vnitřek dvora krášlí stromová úprava parkového architekta Swen Swenssona se sochou Krakonoše. Vpředu je dávná specialita hotelu - červené vyhídkové proutěné koše pro hosty. Stavba je dílem Arnolda Heymanna z Vídně z roku 1901
Odesláno až 27.V.1922 - český text "Pusu z Mariánských posílá mamička a dědeček Voženílek."

Raphael Tuck & Sons, Hoflieferanten S.Maj.des Königs und Ihrer Maj. der Königin von England, "OILETTE" - Serie Marienbad No.700. Verlag von Götz, Marienbad.

Marienbad. Obere Kaiserstrasse mit Grand Hotel Ott. Ein Hotel I.Ranges, demgegenüber
sich der Franz-Josef-Platz mit seinen hübschen Anlagen ausbreitet. Rechts unten erblickt man das dem Stifte Tepl gehörige "Hotel Stift Tepler Haus".
Mariánské Lázně. Horní Císařská třída s Grand Hotelem Ott. Hotel I. řádu, proti kterému se rozprostírá náměstí císaře Františka Josefa se svými nádhernými úpravami. Vpravo dole lze zahlédnout hotel "Stift Tepler Haus" z roku 1832, patřící klášteru Teplá.
Raphael Tuck & Sons, Hoflieferanten S.Maj.des Königs und Ihrer Maj. der Königin von England, "OILETTE" - Serie Marienbad No.699. Verlag von Götz, Marienbad.

Marienbad. Waldquelle. Dieselbe liegt in nordwestlicher Richtung des Kurortes in reizender, anmutiger Waldschlucht und ist ein beliebter und angenehmer Ruhepunkt der Kurgäste, die sich besonders in den Mittagsstunden während des Kurkonzertes zur Promenade dort einfinden. Die Waldquelle ist für Gesunde ein durststillendes und Organismus anregendes Getränk.

Mariánské Lázně. Lesní pramen. Tento leží severovýchodně od lázní v rozkošné, vnadné lesní roklině a je oblíbeným a příjemným místem odpočinku lázeňských hostů, kteří tam docházejí na promenádu, zvláště o poledních hodinách během zdejšího lázeňského koncertu. Lesní pramen je pro zdravé nápojem tišícím žízeň a pro organismus pitím povzbuzujícím.
Velkonakladatelství F.Kocman Moravský Kras

Marienbad vom Café Egerländer. Der Weltkurort. Nach dem Original des Malers E.KOSA.
Totalansicht vom prächtig eingerichteten Café Egerländer. Landschaftmalerei-Grossverlag-anstalt der Kunstansichtskarten. F.Kocman,Moravský Kras, Druck vor dem Jahre 1939, Verkauf nach dem Jahre 1945.

Mariánské Lázně z kavárny Egerländer. Světové léčebné místo. Dle originálu E.KOSY. Celkový pohled ze skvostně zařízené kavárny EGERLAND. Krajinářské velkonakladatelství uměleckých pohledů. F.Kocman, Nerovnice , Moravský Kras. Tisk před rokem 1939, prodej po roce 1945.

Wiedemanns Postkarte - "KÜNSTLER" - Serie Marienbad No.1891-A.
C.F.Wiedemann, Hofl., Roda S.A., cca 1910

Marienbad, Waldquelle. Bei der Waldquelle ohne Gäste.

Mariánské Lázně. Lesní pramen. Bez hostů.

Wiedemanns Postkarte - "KÜNSTLER" - Serie Marienbad No.1891

Marienbad. Blick vom Süden. Ganz rechts steht Villa LUGINSLAND, vorn unten sieht man in der Parkanlage den Pavillon der Alexandrinnen- und Alfredsquelle.

Mariánské Lázně. Pohled z jihu. Zcela vpravo stojí vila LUGINSLAND, vpředu dole v parku lze spatřit pavilén Alexandřina a Alfrédova pramene.
Ottmar Zieher, Kunstanstalt München

Marienbad. Ferdinandsstraße und Englische Kirche. Anonym malte eine gelingene bunte Ansicht in der Richtung Ferdinandstraße mit neuem Aussichtsturm am Hamelika. Vorn ist die Dominante der Englische Kirche.

Mariánské Lázně. Ferdinandova ulice a anglikánský kostel. Anonym maloval dubrý zdařilý pestrý pohled ve směru k Ferdinandově ulici s novou vyhlídkovou věží na Hamelice. Vpředu je dominanta anglikánského kostela.