Edward VII.

Marienbader Verkaufsbild vor Erstem Weltkrieg (1903-1909).

Marienbad. König Eduard von England. Er hat auf den Thron nach dem Sterben der Königin Viktoria (+22.1.1901) als ihrer ältesten Sohn angetreten, aber nicht unter dem Name Albert, wie seine Mutter hoffte. Nach dem "Viktorianische Aere" ist kürzere "Eduardianische Aere" angekommen.

Mariánské Lázně. Eduard, král Anglie (1841-1910). Nastoupil na trůn po smrti matky královny Viktorie (+22.1.1901) a nepřijal jméno Albert, jak matka doufala. Po éře "Viktoriánské" přišla kratší éra "Eduardiánská"

Eine der beliebtesten Ansichtskarte zu seiner Zeit.

Marienbad. Seine Majestät Eduard König von England mit Sekretär Kapitän Ponsonby (rechts) vor dem Kreuzbrunnen. Eduard von England weilte in Marienbad als Kurgast unter seinem Incognito-Namen "Herzog von Lancaster" in Jahren 1897,1899,1903-1909 - zusammen neun Saison.

Mariánské Lázně. Jeho Majestát Eduard, král anglický se sekretářem kapitánem Poinsonby (vpravo) před Křížovým pramenem. Anglický král Eduard pobýval v Mariánských Lázních jako lázeňský host s inkognitem "vévoda z Lancasteru" v letech 1897,1899,1903-1909 - celkem devět sezón.

Andere Ansichtskarte aus Marienbad um 1905

Marienbad. Zufriedene Seine Majestät Eduard König von England allein vor dem Kreuzbrunnen. Nach zweiten Sommeraufenthalten als Herzog von Lancaster - zum erstenmal im August 1897 im Hotel Klinger, zum zweimal im August 1899 schon im Hotel Weimar - ist nun am 13. August 1903 zum erstenmal als König gekommen und wurde wie ein alter lieber Bekannter begrüßt. - Es ist nicht ausgeschlossen, daß hier um die Photomontage geht.

Mariánské Lázně. Spokojený Jeho Majestát Eduard, král anglický samotný před Křížovým pramenem. Po dvou letní pobytech jako "vévoda z Lancasteru - poprvé v srpnu 1897 a podruhé v srpnu 1899 - přijel nyní poprvé jako král a byl zdraven jako starý populární známý. - Není vyloučeno, že zde jde o fotomontáž.

Ansichtskarte 6273 - Lederer & Popper, Prag. Verlag Leopold Weil Karlsbad.

Marienbad. Ambrosiusbrunnen. Seine Majestät Edward VII. diesmal vor dem Ambrosiusbrunnen.
Spektakel für alle Kurgäste.

Mariánské Lázně. Ambrožův pramen. Jeho Majestát Edward VII. tentokrát před Ambrožovým pramenem.
Podívaná pro všechny hosty.

Privates Photo aus der Zeit um 1905.

Marienbad. König Eduard von England mit bulgarischem König Ferdinand auf der Promenádě spazieren gehen. Der Herrscher von Bulgarien - Fürst Ferdinand, später König von Bulgarien, war ein naher Freund von König Edward in Marienbad.

Mariánské Lázně. Anglický král Eduard s bulharským králem Ferdinandem na procházce na promenádě. Vládce Bulharska - kníže Ferdinand, později král bulharský, byl blízkým přítelem krále Edwarda v Mariánských Lázních.

Photo aus Bad Homburg.

Marienbad. Kursaal und Neubad. König Eduard von England in der Gesellschaft in Homburg. König von England (mitten) hielt früher oft auch nach Heilbach Homburg auf und an diese Besuche erinnern die beide Heilbäder- Marienbad und Homburg bis zum heutigen Tag.

Mariánské Lázně. Anglický král (uprostřed) ve společnosti v Homburgu. Král jezdíval dříve také do lázní Homburg. Jeho návštěv dodnes vzpomínají obojí lázně - Mariánské Lázně i Bad Homburg.

Photo aus dem ehemaligen Hotel WEIMAR in Marienbad

Marienbad. Das Bild von Mizzi Pistl, eine Marienbader Hutmacherin. Fräulein Mizzi PISTL war eine Freundin von englischen König in Marienbad und diese Freundschaft hat die gute Nachfrage nach den Hüten bei den Herren ums König Edward. beeinflussen.

Mariánské Lázně. Obraz Mizzi Pistolové, mariánskolázeňské kloboučnice. Slečna Mizzi Pistolová byla přítelkyní anglického krále v Mariánských Lázních a toto přátelství příznivě ovlivnilo poptávku po kloboucích u pánů kolem krále Edwarda.

Photo des Königsgemaches aus dem ehemaligen Hotel WEIMAR in Marienbad

Marienbad. Königsgemach im Hotel Weimar. Ein der Empfangszimmer des englischen König im Hotel Weimar in Marienbad mit drei Binder von König im vorderen Zimmer und mit dem Bild von Mizzi Pistl über das Bett im hinteren Zimmer. Vorn sind vier massive Lederchair, zwei Vasen mit frischen Blumen, der moderne elektrische Kronleuchter - entsprechende Einrichtung für Monarchen um 1905.

Mariánské Lázně. Králův pokoj v hotelu Weimar. Jedna z přijímacích komnat anglického krále v hotelu Weimar v Mariánských Lázních s třemi obrazy krále v přední komnatě a s podobiznou Mizzi Pistlové nad postelí v ložnici. Čtyři kožená křesla vpředu, dvě vázy s květinami, moderní elektrický lustr - přiměřené vybavení pro monarchu kol 1905.

Das Kunstbild von Marienbad von Wiener Maler Duschek, heute im Hotel Monty

Marienbad. König Eduard von England inmitten des Bildes von Duschek im Hotel Monty. Das Bilddetail von Duschek mit dem König inmitten. Von Links: 1. König Ferdinand von Bulgarien, 2. Königssekretär Kapitän Ponsonby, 3. König Eduard, 4. Lord Neville Chamberlain hinten, 5. französischer Premiér Briand (?) 6. Wiener Bürgermeister Karl Lueger mit langem dunklen Mantel (hinten zwischen Ferdinand und Ponsonby soll Mizzi Pistl sein).

Mariánské Lázně. Anglický král Eduard uprostřed obrazu od Duschka v hotelu Monty. Detail obrazu od Duschka s králem ve středu: Zleva: 1. král Ferdinand Bulharský, 2. králův sekretář Ponsonby, 3. král Eduard, 4. lord Neville Chamberlain vzadu, 5. francouzský premiér Briand (?), 6. vídeňský starosta Karl Lueger v dlouhém tmavém kabátě (vzadu mezi Ferdinandem a Ponsonbym má být Mizzi Pistl).

Ansichtskarte um 1905. Verlag Leopold Weil Karlsbad.

Marienbad. König Eduards Weidmannsheil und Café Egerländer im Hintergrund. Im heutigen Hotel Monty (Egerländer) die bekannte Gemälde von Duschek mit dem englischen König sich befindet.

Mariánské Lázně. Lovu zdar anglického krále Eduarda a v pozadí kavárna Egerländer. V dnešním hotelu Monty (Egerländer) se nachází známý Duschkův obraz s anglickým králem.

Ausschnitt aus Ansichtskarte EDWARD-10. Verlag Leopold Weil Karlsbad.

Marienbad. König Eduard von England vor dem Jagd im Tepler Revier. König Eduard VII. war ein großer Jäger vor dem Herrn. Für ihn war aber die Jagd nur ein Teil in seinem Unterhaltungsplan, bestehend aus Sport, Bridge, Geselligkeit. er beteiligte sich gern an der Jagd im Tepler Land mit dem Abt Helmer und in Revieren des ihm befreundeten Fürsten Trauttmannsdorff in Bischofteinitz . Zu den Jagden fanden sich auch Essen aristokratische Standesgenossen ein - die Fürsten Schwarzenberg die Grafen Collorado-Mannsfeld und Czernin. Der König natürlich jagdgemäß in Kniehosen, Jagdstrümpfen und braunen Schuhen.

Mariánské Lázně. Anglický král Eduard před honem v tepelském revíru. Král Eduard VII. byl velkým milovníkem lovu a rád se účastnil honů s tepelským opatem na Tepelsku nebo se spřáteleným knížetem Trauttmannsdorffem na Horšovotýnsku, naproti tomu pouze jednou byl na honu u Metternichů a nebyl spokojen. Na lovech se objevili aristokratičtí stavové - kníže Schwarzenberg hrabata Colorado-Mannsfled a Černín. Král byl vždy přirozeně v loveckých pumpkách, v mysliveckých punčochách a hnědých botách.

Ansichtskarte 62773 - Lederer & Popper, Prag. Verlag Leopold Weil Karlsbad. Vor dem Jahre 1904.

Marienbad. König Eduard von England im Auto auf der Hauptstraße. Auf der Ansichtskarte von 9. September 1904 gibt es vorn der Königsautomechaniker und ein Mitfahrer, die beide mit den Ausflugsmützen. Es geht her sicher um Photomontage.

Mariánské Lázně. Anglický král Eduard v autě na Hlavní třídě. Na pohlednici z 9.září 1904 je vpředu v autě králův automechanik a v autě spolujezdec on i král ve výletních čepicích. Jde tu jistě o fotomontáž.

Ein privates Photo1904

Marienbad. Staatoberhäupter auf der Reisen: König Eduard beim Morgenspaziergang in Marienbad. Ein gelungenes privates Photo des Modekönigs Eduard in weißem Hosen und mit Taschentüchlein seines Begleiter auf der Promenade.

Mariánské Lázně. Hlavy státu na cestě: Král Eduard na ranní procházce v Mariánských Lázních. Zdařilé soukromé foto krále módy Eduarda v bílých kalhotách a s kapesníčkem a jeho průvodce na promenádě.

Die Fronseite der Marienbader Zeitung von 14. August 1904.

Marienbad. Die Fronseite der Marienbader Zeitung von 14.August 1904. Am 16.8.1904 hat der Kaiser Franz Josef I. mit dem englischen König Edward unter stürmischer Huldigung in der Stadt eingetroffen. 16. August 1904 ist mit der goldenen Schrift in die Stadtgeschichte eingeschrieben. Die Begegnung der Monarchen wurde die größte Rum, welche Marienbad überhaupt erlebte.

Mariánské Lázně. Přední strana novin Marienbader Zeitung ze 14.8.1904. Dne 16.8.1904 se uskutečnila návštěva císaře Františka Josefa I. u anglického krále za bouřlivých ovací v městě. 16.srpen 1904 se zapsal do historie města zlatým písmem. Setkání monarchů bylo největší slávou, jakou kdy Mariánské Lázně zažily.

Eine private Photographie.

Marienbad. König Eduard von England mit dem Sekretär Ponsonby vor der Kolonnade - eine private Photographie. Eine ähnliche gelungene Photographie auf der Promenade um Jahre 1905.

Mariánské Lázně. Anglický král Edward se sekretářem Ponsonbym před kolonádou - soukromá fotografie. Podobná zdařilá privátní fotografie na promenádě kol roku 1905.

Eine private Autor-Photographie

Marienbad. Englische Kirche (1992). König Eduard von England besuchte regelmäßig hiesige Messe in hiesiger englische Kirche.

Mariánské Lázně. Anglikánský kostel (1992). Anglický král chodil pravidelně na nedělní bohoslužby ve zdejším anglikánském kostele.

Marienbad.Gedenksdenkmal des König Eduard in der englischen Kirche. An Königsbesuche erinnert ein mächtiges Gedenkdenkmal. mit der Plastik und Text drin an der rechtem Seiten. Die Gedenktafel bei der Bank, wo König Edward setzte auf wurde im Jahre 1972 weggestohlen.

Mariánské Lázně. Památník krále Eduarda v anglikánském kostele. Králových návštěv vzpomíná památník ve formě plastiky krále s textem na pravé stěně uvnitř. Pamětní deska u lavice, kde král sedával, byla ukradena v roce 1972.

Jubiläumsansichtskarte zur Begegnung zwei Monarchen in Marienbad am 16.8.1904.

Marienbad. Die Begegnung der Monarchen. Die Jubiläumsansichtskarte mit zwei Bilder der Monarchen in Marienbad am 16.8.1904 -
Kaiser von Österreich Franz Josefs I. - Fotografie von Pistnitz, und König von England Eduard VII. von Fotograf Langhans. Winter von Kaiser befindet sich Villa Luginsland, wo der Kaiser wohnte, hinter von König ist Hotel Weimar, wo er traditionsgemäß wohnte.

Mariánské Lázně. Setkání monarchů. Jubilejní pohlednice s dvěma obrázky monarchů - císař František Josef I. - fotografie od Pistzniz, král Edward VII. od fotografa Langhanse. Za císařem se nachází villa Luginsland, kde císař bydlel, za králem je hotel Weimar, kdy býval tradičně ubytován..

Menu vom 1909.

Marienbad. Speisekarte aus dem Hotel Rübezahl vom 2. September 1909 vom Zischka. An Menü gibt es außer anderem Angebot - "Aubergines de Paris a la Edward VII." und Unterschrift von Georg Zischka als "Hoftraiteur Sr. Majestat des König von England ".

Mariánské Lázně. Jídelní lístek z hotelu Krakonoš z 2. září .1909 od Zischky. Na menu se uvádí mimo jiné také nabídka - "Aubergines de Paris a´ l´Edward VII." a podepsaný Georg Zischka se tu uvádí jako "dvorní dodavatel Jejího Majestátu anglického krále".

Ansichtskarte vor dem Jahre 1918

Marienbad. Das Denkmal "Die Begegnung der Monarchen 1904". Dieses Denkmal war ein Findling mit zwei Plastiken der Monarchen und das hat nur vom 1908 bis 1918 ausgehalten. Nach der Entstehung des Republik Tschechoslowakei wurde als unzukömmliche Huldigung für den gehaßten österreichischen Kaiser beseitigt. In der Zwischenkriegszeit stand hier ein Denkmal der deutschen Minnesänger Walter von Vogelheide, welcher im Jahre 1230 durch dieses Land gehen sollte. Es entstand im Jahre 1930 mit der Aufschrift "Herr Walther von der Vogelheide, wer des versäge, der tät mir leide." --- Von dem Jahre 1960 steht hier das Denkmal von Fryderyk Chopin.

Mariánské Lázně. Pomník "Setkání monachů 1904". Tento pomník ve tvaru bludného balvanu s dvěma plastikami monarchů vydržel jen v letech 1908-1918. Po vzniku Československa byl odstraněn jako nepřípustný hold nenáviděnému rakouskému císaři. Mezi válkami zde stál pomník německého minnesängera Walthera von Vogelheide, který měl údajně projít touto krajinou v roce 1230. Vznikl v jubilejním roce 1930 a měl nápis: " Pan Walther von der Vogelweide, kdo na něho zapomněl toho je mi líto." --- Od roku 1960 je zde Chopinův památník.

Eine Photographie aus dem Golfplatz 1905.

Marienbad. König Eduard VII. auf dem neuen Golfplatz. Im August 1905 wurde in Marienbad beim Abaschin ein neues Golfplatz unter Protektorat des Königs feierlich geöffnet. Der König war oftmals hier bei dem Golfspiel als Kiebitz aber er spielte nicht. Er liebte Crocket, wo er aktiv war. Auf dem Golfplatz fand sich regelmäßig die Auslese der englischen Gesellschaft, insbesondere der Damenwelt. Es waren hier auch der Premierminister Campbell Bannerman, Schatzminister Lloyd George (Lord Reading) mit Freunden, Chef der Flotte Lord Fischer, Kriegsminister Haldane, Hofmarschall Sir Stanley Clarke u.a.

Mariánské Lázně. Král Eduad VII. na novém golfovém hřišti. V srpnu 1905 bylo v Mariánských Lázních poblíž Závišína slavnostně otevřeno golfové hřiště pod protektorátem krále. Král býval častokrát u golfové hry jako kibic ale nehrál. Miloval crocket, kde byl aktivní. Na golfovém hřišti býval výkvět anglické společnosti především dámský svět. Ale byli zde také ministerský předseda Campbell Bannerman, ministr pokladu Lloyde George (lord Reading) s přáteli, šéf flotily lord Fischer, ministr války Haldane, dvorní maršálek Sir Stanley Clarke a další.

Eine Speisekarte aus der Zeit um 1905.

Marienbad. Die zwei Monarchen. Der Kaiser Franz Josef I. von Österreich und der König Eduard VII. von England - diese Begegnung wurde seit Jahr und Tag populär.

Mariánské Lázně. Dva monarchové. Rakouský císař František Josef I. a anglický král Edward VII. - jejich setkání bylo dlouhá léta populární.

Eine private Autor-Photographie 1995.

Marienbad. Ein unvergessene Besuch beim König Eduard VII. von England. Der Autor machte die Visite beim König Eduard VII. von England und Königin Elizabeth im Museum von Madame Tussaud und ein bißchen enttäuscht eruierte, daß der König zwar mehr als hundert Kilogramm wog, aber er ein wenig kleiner wurde.

Mariánské Lázně. Nezapomenutá návštěva u krále Edwarda VII. Autor navštívil krále Edwarda VII. v muzeu Madame Tussaudové a trochu zklamán zjistil, že byl sice stokilový, ale trochu menší.

Photo No.1 von 2004.

Marienbad. Jubiläumsjahr 2004 . Die Monarchen vor dem Kursaal. Zwei deutsche Schauspieler in Marienbad stellen zwei Monarchen vor und fahren durch Stadt in der Kutsche.

Mariánské Lázně. Jubilejní rok 2004. Monarchové před kursálem. Dva němečtí herci v Mariánských Lázních představují dva monarchy a projíždějí město v kočáře.

Photo No.2 von 2004.

Marienbad. Die Monarchen im Neubad 2004

Mariánské Lázně. Dva monarchové v Nových lázních 2004.

Photo No.3 von 2004.

Marienbad. Die Monarchen bei der Fontáne auf dem Promenade 2004.

Mariánské Lázně. Dva monarchové u fontány na promenádě 2004.

Photo No.4 von 2004.

Marienbad. Die Monarchen unter der katholischen Maria-Himmelfahrt-Kirche 2004.

Mariánské Lázně. Dva monarchové pod katolickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie 2004.