Česká série 1919

Mariánské Lázně. Křížová studně. Pohlednice před rokem 1913 (dosud stojící věž kolonády), ale vydaná až krátce po první světové válce. Na sloupové hale dosud předválečné nápisy.

Marienbad. Kreuzbrunnen. Die Ansichtskarte vor dem Jahre 1913 (bisher der stehende Turm der Colonnade im Norden), die aber erst kurz nach Erstem Weltkrieg herausgegeben wurde. Auf dem Säulenhalle des Kreuzbrunnens sind noch Vorkriegsaufschriften.

Mariánské Lázně. Pohled na kavárnu Egerländer. Vlevo při parku stojí vila TURBA (dnes Městská knihovna), za ní hotel Continental a naproti dům Bělehrad.

Marienbad. Blick zum Café Egerländer. Links bei dem Park steht Villa TURBA, hinten Hotel Continental und gegenüber Haus Beograd.

Mariánské Lázně. Kavárna Krakonoš. Vpředu kryté proutěné sedačky, v pozadí stolky a židle, ve dvorku v zeleni socha Krakonoše.

Marienbad. Café Rübezahl. Vorn die geschützte Weidenkörbe, im Hintergrund Tische und Stühle, im Hof im Grün das Standbild verdeckter Rübezahl.

Mariánské Lázně. Pohled na Hlavní třídu. Zcela vpravo nedostavěný hotel Balmoral.

Marienbad. Blick zur Hauptstrasse. Ganz rechts Hotel Balmoral noch im Bau.

Mariánské Lázně. Celkový pohled. Křížová studně. Lesní pramen. Hotel Weimar (s hotely Stern a Bavorský dvůr). Zmenšeniny pohlednic z této serie.
Marienbad. Totalanblick. Kreuzbrunnen. Waldquelle. HotelWeimar (mit Hotel Stern und Hotel Bayrischer Hof). Verkleinerungen der Ansichskarten aus dieser Serie.

Mariánské Lázně. Kursál a Nové lázně. Rovněž pohlednice z doby před první světovou válkou.

Marienbad. Kursaal und Neubad. Ebenso Ansichtskarte aus der Zeit vor Erstem Weltkrieg.

Mariánské Lázně. Kostelní náměstí. Pohled přes hotely London a New York, přes parky s pomníkem Setkání dvou monarchů na katolický kostel. V pozadí nad hotelem Weimar věžička domu Skt.Hubertus a v lese Villa Campanilla. Dosud chybí Hotel Esplanade, který se stavěl roku 1911! Pohlednice je cca z roku 1909.

Marienbad. Kirchenplatz. Der Anblick über Hotels London und New York, über die Parkanlagen mit Denkmal "Begegnung zwei Monarchen" zur katholischen Kirche. Im Hintergrund über Hotel Weimar sieht man den kleinen Turm des Hauses Skt.Hubertus und im Wald Villa Campanilla. Hotel Esplanade steht noch nicht. Es wurde im J.1911 aufgebaut! Die Ansichtskarte stammt ca. aus dem J.1909.

Mariánské Lázně. Pohled na ústřední lázně a kavárnu krakonoš. V originále je text celé serie pohlednic psán s malými písmeny. Vpředu pohled na zadní trakty hotelů Stadt Hamburg (čp.48), Stadt London (čp.49), New York (Polonia, čp.50).

Marienbad. Blick zum Centralbad und Café Rübezahl. Vorn sieht man hintere Trakten. Hotels Stadt Hamburg, Stadt London, New York (Polonia).

Mariánské Lázně. Kavárna Egerländer v zeleni.

Marienbad. Café Egerländer im Grün.

Mariánské Lázně. Mozaika s 13 pohlednicemi. Obrázky: 1. Nové lázně a lázeňský sál, 2. Ferdinandova (Karolinina) studně, 3. Křížová kolonáda, 4. Hotel Weimar, 5. Hlavní třída a pohled na kavárnu Egerländer, 6.Pohled na Ferdinandovu třídu, 7. Křížový pramen, 8. Kostelní náměstí, 9. Nové lázně (s dominantním stromem v parku), 10. Pohled na kavárnu Bellevue a zámek Miramonte, 11. Křížová kolonáda uvnitř, 12. Lesní pramen, 13. Ústřední lázně.

Marienbad. Mozaik mit der 13 Ansichtskarten. Bilder: 1.Neubad und Kursaal, 2. Ferdinandsbrunnen (Karolinenbrunnen), 3. Kreuzbrunnenkolonnade, 4. Hotel Weimar, 5. Hauptstrasse und Anblick zum Café Egerländer, 6. Blick zur Ferdinandsstrasse, 7. Beim Kreuzbrunnen, 8. Kirchenplatz, 9. Neubad, 10. Anblick zum Café Bellevue und Schloss Miramonte, 11. Kreuzbrunnenkolonnade drinnen, 12. Waldquelle, 13. Zentralbad.