Alm - Polom

Mariánské Lázně. Kavárna ALM - po roce 1947 jako POLOM
Jedna z nejstarších získaných pohlednic, napsaná 9.června 1896 z půvabné kavárny ALM, která vznikla v nadmořské výšce 802 metrů již v letech 1887-1888.

Mariánské Lázně. Kavárna ALM s prvními hosty pod slunečníky
Kavárna ALM vznikla za golfovým hřištěm ještě na katastru Závišína (Abaschin) a dostala čp. 36. Původně a dost dlouho byla pouze přízemní - postavená v roce 1887. Na počátku lázní bylo toto místo stranou lázeňských vycházkových cest. Dojít sem bez problémů dnešní trasou přes tehdejší bažinatá rašeliniště (od roku 1905 golfové hřiště) nebylo možné. První hosté sem stoupali přes vrch Špičák ( dnes Žižkův vrch) po tzv. Beckově stezce. Stezka vedla k přehradě a odtud se muselo doprava. Jiná trasa byla přímá - host, který se doslechl o nové kavárně, se pokusil stoupat lesem a přitom tu nezabloudit a dostat se na prosvětlenou planinu k ALMU (802 m n.m.). Zde pak mohl posedět při kávě, dát si koláče, odpočívat před zpáteční cestou a přitom se kochat výhledem na Podhoru, Branišovský a Stěnský vrch. Byly vidět i věže klášterního kostela v Teplé. Až po založení golfového hřiště se cesta sem zkrátila a zlepšila.

Mariánské Lázně. Kavárna ALM - "Sehr schöne Gegend"
Takto zhublý vypadal turista s deštníkem a převlečníkem, který šťastně dorazil na Golf. Nezabloudil! Proto si chválí: "Na heernse, das ist Sie awer eene sehre nämlich scheene Geegend!" - Vzadu již vyhlížejí domácí na jednoho z prvních hostů...

Mariánské Lázně. Kavárna ALM a pramen řeky Teplé
Kavárna ALM kolem dokola ohrazená - snad před jeleny a černou zvěří ? Ale hosté se nebojí a když se doslechnou že tu nedaleko od kavárny Alm vyvěrá pramen řeky TEPLÉ, vydají se neohroženě za takovou atraktivitou. Ani děti se nebojí a rádi vpadnou do divoké přírody. Není lehké pramen nalézt! Pramen se totiž posunuje v delší proláklině vpřed a vzad podle toho, jak mokrý je rok. Název Teplá pochází až z Karlových Var, kde se řeka Teplá vlévá do Ohře. Název se pořád posunoval proti proudu až dosáhl počátku toku! V těchto místech se v minulosti potok jmenoval HALIČSKÝ POTOK (Galitzbach), ale nevíme proč. Také se objevovalo kdysi českoněmecké jméno KLADERBRUNNEN (Kladská studně).

Mariánské Lázně. Kavárna ALM bez hostů
Táž pohlednice jako č.3, ale bez hostů. Jak to bylo vlastně s počátkem kavárny? Na tomto odlehlém místě zakoupil hajný Heinrich REINIGER podle kupní smlouvy z 8. března 1887 pozemek a ještě táž rok začal stavět kavárnu CAFÉ ALM. Roku 1888 otevřel svou první sezónu.

Mariánské Lázně. Kavárna ALM v oválném obrazu
Tatáž podoba jako u předchozích pohlednic. Polesný Heinrich REINIGER nezůstal dlouho majitelem a snad ani neměl od počátku takové úmysly. Kavárnu ALM prodal podle kupní smlouvy z 31.srpna 1893 manželům Oswaldu a Hildegardě BUXBAUMOVÝM. Cenu ovlivňovala nepříznivě velmi špatná přístupová cesta z lázní a příznivě naproti tomu to, že kavárna neměla v okolí široko daleko konkurenci.

Pohlednice vycházkových kaváren Mariánských Lázní s nápisem "Gesetzlich geschützt No.1808".

Mariánské Lázně. Kavárna ALM dostala souseda a novou terasu
Heinrich Reiniger však neodešel a rozhodl se postavit - na katastru Závišína a také na svém pozemku, který koupil již podle původní smlouvy z 8. března 1887 - v sousedství další dům hospodářského charakteru. Postavil Mariánský dvůr (Marienhof) s čp. 38. Stavební povolení dostal však až po velkých průtazích. Kavárník Buxbaum se úspěšně bránil konkurenci a podařilo se mu prosadit novou stavbu padlo "břemeno". Heinrich Reiniger dostal povolení jen s podmínkou, že v Mariánském dvoře nezřídí v žádném případě konkurenční kavárnu. Mariánský dvůr zůstal pak jen hájenkou. Neobešlo se to bez Buxbaumových stížností …
Na pohlednici z počátku 20.století se objevuje za kavárnou ALM pravděpodobně Reinigerův Mariánský dvůr jako jednoduchá stavba. Sama kavárna je už obohacena o zasklennou terasu.

Mariánské Lázně. Kavárna "Zur ALM" a cesta k ní
Obdoba pohlednice č.4 s ohrazenou kavárnou, která zůstávala přízemní. Nový majitel Oswald BUXBAUM (*1859) býval nájemcem restaurace v Chebu. Přilákán lázeňským ruchem Mariánských Lázní začal tu podnikat a zkusil to na odlehlé kavárně v lesích. Zprvu měl co dělat, aby tuto svou investici zaplatil.

Pohlednice s postranním nápisem "Sab.Haxer, Wunsiedel" a obrázkem číšnice.

Mariánské Lázně. Kavárna ALM a číšnice v kroji
Barevná pohlednice ukazuje dům s terasou a vlevo dole číšnici v kroji, u níž jsou písmena majitele - O.B. Oswald Buxbaum byl ženat a když jeho paní Hildegarda zemřela (+1902), podle odevzdací listiny z 22.srpna 1902 přešla polovina majetku paní Hildegardy Buxbaumové takto: 1/4 na manžela Oswalda Buxbauma a 1/4 na tři děti (po 1/12): Oswalda, Georga a Gustava. Oswald Buxbaum se v roce 1903 znovu oženil. Vzal si Marii Voglovou ze Stříbra a také tuto druhou manželku přežil.

Mariánské Lázně. Kavárna ALM a pohlednice s tajným písmem
Táž pohlednice jako č.9 z 23.července 1899. Byla napsána tajným číslovým nerozluštitelným písmem. Co asi zpráva obsahovala? Psal ji milenec, kasař, palič, penězokaz či atentátník? Anebo podnikatel?

Mariánské Lázně. Kavárna ALM a první letadlo v Mariánských Lázních (1912)
Barevná pohlednice typu č.05. Kavárna se nemění, ale po vybudování golfového hřiště se cesta sem zlepšila a přicházeli častěji domácí i hosté. Dne 4. srpna 1912 zažila nedaleká Velká louka za Mariánským dvorem mimořádnou událost. Byla zde postavena veliká dřevěná tribuna. Sem pak táhlo z lázní tisícihlavé procesí zvědavců, aby poprvé spatřili na vlastní oči letadlo! Pilot Slaworossov na jednoplošníku Blériot tehdy předvedl start, lety nad nimi i zdařilé přistání za obrovského nadšení. Mnozí domácí i hosté spatřili tu poprvé i novou jednoduchou kavárnu ALM. A mnozí tu i ochutnali kávu a koláče.

Mariánské Lázně. Kavárna ALM má už čtyři číšnice (1912)
Stejná pohlednice jako č.11, do níž jsou fotomontáží vsunuty čtyři číšnice ve stejnokrojích. To signalizuje úspěšný vývoj kavárny.

Mariánské Lázně. Kavárnu ALM kupují Löschnerovi (1913)
Zanedlouho po Slaworossově letecké akrobacii prodávají současní majitelé - čtyři Buxbaumovi - kavárnu ALM podle kupní smlouvy ze 17. září 1913 novým majitelům - manželům Ferdinandovi a Friederice LÖSCHNEROVůM. Ferdinand Löschner se narodil v Řepanech. Kavárnu přestavěl na patrový HOTEL ALM zavedl elektřinu, telefon s číslem 2006, ústřední topení, vlastní vodárnu - jak ukazuje reklamní leták z mladší doby (též bylo po válce zavedeno autobusové spojení). Löschnerovi v třicátých letech byli majiteli sousední kavárny Sennhof.. Löschnerovi později přistavěli u ALMU postranní budovy s čp.48 a čp.49 Závišína (kol 1928). Löschnerovi zůstali majiteli do roku 1945.

Mariánské Lázně a most na stezce ke kavárně ALM
Historická pohlednice ukazuje vysoký mostek na cestě ke kavárně ALM a do těchto míst. Co se dělo se sousedním Mariánským dvorem ? Když roku 1906 zemřel polesný Heinrich Reiniger, zdědil dvůr Maxmilián REINIGER (podle odevzdací listiny ze 14. 9. 1906). Rozhodl se rychle a okamžitě dvůr prodal Karlovi a Mizzi Bremovým z Mariánských Lázní (podle kupní smlouvy ze 7. března 1907). Bremovi pak tu zůstali až do roku 1945.

Mariánské Lázně a nová kavárna SENNHOF (1928)
Manželé Bremovi velmi trpěli tím, že pro Mariánský dvůr nadále platil přísný zákaz otevřít zde kavárenský provoz. Aby toto "břemeno" nějak obešli, zakoupili si pozemky v lese pod kavárnou ALM a zde v roce 1928 postavili dřevěnou kavárnu - CAFÉ SENNHOF (Závišín čp. 50). Krátce nato však Karl Brem umírá (+1929) a od Mizzi Bremové odkupují fungl-novou kavárnu SENNHOF manželé Löschnerovi z nedaleké kavárny ALM a tak od roku 1929 provozují oba hotely - Alm i Sennhof. Personál obou kaváren obsluhoval ve stejných krojích.

Mariánské Lázně a kavárna-restaurace ale i hotel ALM
Po přestavbě přízemního ALMU na patrový hotel získalo místo na popularitě. Je tu stále více stálých hostů a obliba sem zajet na kávu či na oběd roste.
 

Mariánské Lázně. Slavná návštěva prezidenta dr.Beneše na Almu
Barvená pohlednice se objevuje dodnes velmi často na aukcích a trzích pohlednic. Závišínská kronika uvádí, že koncem léta 1937 navštívil nový prezident ČSR dr. Eduard Beneš Mariánské Lázně a když projížděl Závišínem odbočil a navštívil také kavárnu ALM, kde se zastavil na kávu. Nebyl jediným panovníkem v kavárně. Už v dávnější době před třiceti lety anglický král Eduard VII. zde poseděl. Mnohokrát se objevoval na nedalekém golfovém hřišti, které sám otevíral v roce 1905. Uvádí se, že na Almu se zastavil i španělský exkrál Alfons XIII. před druhou světovou válkou, ale není to ověřeno. Bohužel chybí pamětní hotelu Alm, která by nás asi překvapila …

Mariánské Lázně za druhé světové války
Firma STOJA zařadila do své série pohlednic také oblíbený a populární "Höhenhotel ALM" - již dvoupatrový a s výrazným balkonem nad vchodem. Za hlavní budovou hotelu vlevo stojí roubené hospodářské stavení, vpravo vidíme zadní křídlo budovy tehdy již celého areálu.

Mariánské Lázně a předválečný autobus poblíž Almu
Pohlednice ze třicátých let zachycuje z dálky hotel ALM a vlevo stojící autobus, který sem přivážel návštěvníky z Mariánských Lázní.

Mariánské Lázně a hotel ALM v zimě. Pohlednice firmy Lampalzer znázorňuje okolí hotelu Alm v zimě s lyžaři.
Brzy po roce 1945 se objevuje nové jméno domu - HOTEL POLOM a uvádí se jako hotel 2.třídy, který má k dispozici 20 lůžek. Dolní kavárna má rovněž nový název slovenský BEZKYD. V obou domech byli národní správci: pan Tondr na Polomu, pan Havlíček na Bezkydu - do roku 1948. Později se stávají oba domy domovy důchodců. Tak sloužily v dalších desetiletích pro generace důchodců z města i z celého kraje. Bohužel přezimování v nich - v této vysoké poloze - asi nebylo jednoduché. Zvláště dolní Beskyd, který byl dřevěný, neposkytoval dostatek tepla. Přesto si tu důchodci navykli na krajinu. V roce 1995 byly oba domovy vyklizeny a zůstaly opuštěny. Důchodci byli přestěhováni do Mariánských Lázní – těžší případy na Taorminu a ostatní do pensionátu v Nových Úšovicích. Brzy nato však byly oba objekty - Polom a Beskyd - totálně zpustošeny a vykradeny po "vzoru hotelu Kamzík". Později byly odprodány do soukromého vlastnictví. Také desítky zdejších koček již opustily oba domy, když odešli jejich nevděční opatrovníci-důchodci. Opuštěná zůstala i lesní kaple, o kterou se velmi pečlivě starali staří a která jim tolik sloužila.

Mariánské Lázně a lesní kaple pod Almem (1915)
Pohlednice z 19.7.1915 představuje zdejší lesní kapli s nápisem "Waldandacht", kterou navštěvovali procházející zdejší lázeňští hosté. Na pohlednici jeden z lázeňských hostů.

Mariánské Lázně a lesní kaple pod Almem s klečícími
Pohlednice s dvěma klečícími pobožnými chlapci.
Mariánské Lázně a lesní kaple pod Almem v tichu lesa
Barevná předválečná pohlednice "Zur Waldandacht" v tichu lesa.
Mariánské Lázně a lesní kaple pod Almem se židlí
Pohlednice ze stejného úhlu jako předchozí č.23 vpravo s uloženou židlí.
Hermann Seiny Meissen No. 3189

Mariánské Lázně a lesní kaple pod Almem s turistou
Předválečná pohlednice s přichozím turistou vlevo.
Mariánské Lázně a jarní hotel ALM se zahradním posezením
Předválečná kavárna ALM s budovou s dřevěným obložením v patrech
Malovaný hotel ALM se zahradní restaurací
Povedená malůvka ideálního výletního hotelu, jak asi nikdy tak pěkně nevypadal ...
Ferdinand Löschner zve hosty k návštěvě výšinné kavárny a restaurace ALM...
...a to "für Frühstück, Mittag und Jausen" a nadto tu "Liegestühle für Licht-, Luft- und Sonnenbäder stehen zahlreich zur Verfügung při neuvěřitelném "ganzjährig geöffnet" - tedy i při dvoumetrových závějích ......